KONTROLA I ROZLICZENIE PRODUKCJI

Wprowadzenie

System wagowo-rozliczeniowy (w skrócie SWR) stanowi podstawę działania każdego przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego. Pozwala on na ewidencję w czasie rzeczywistym zdarzeń mających miejsce na produkcji. W celu realizacji powyższych zadań program HPS Tytan współpracuje bezpośrednio z różnymi urządzeniami, takimi jak terminale wagowe, mobilne komputery z czytnikami kodów kreskowych, przyrządy do pomiaru mięsności, etykieciarki, itp. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie urządzenia obsługiwane są bezpośrednio przez program HPS Tytan, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania firm trzecich. Daje to użytkownikowi gwarancję poprawnej współpracy programu z urządzeniami.

Ważenia zarejestrowane na produkcji są podstawą do automatycznego tworzenia odpowiadających im dokumentów magazynowych. Dokumenty magazynowe są odpowiedzialne za modyfikowanie stanów magazynowych oraz tworzenie obrotów na fazach produkcji. Ponieważ dokumenty magazynowe powstają natychmiast po zarejestrowaniu ważenia, to użytkownicy uzyskują w czasie rzeczywistym dostęp do informacji na temat aktualnych stanów magazynowych i postępów w realizowaniu produkcji.

Obsługiwane urządzenia

Terminal wagowy, czyli inaczej mówiąc komputer przemysłowy z podłączoną wagą, jest jednym z podstawowych urządzeń występujących na produkcji. Przy jego użyciu można zarejestrować przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi wydziałami przedsiębiorstwa wskazując m.in. wydział źródłowy, wydział docelowy oraz numery partii. Dzięki temu, że do komputera podłączona jest waga, informacji o masie nie trzeba wprowadzać ręcznie - jest ona odczytywana automatycznie.

W przypadku, gdy w zakładzie prowadzony jest ubój trzody chlewnej, do terminala można podłączyć przyrząd do pomiaru mięsności. Przyrząd do pomiaru mięsności można także wykorzystać w przypadku zakupu półtusz w celu weryfikacji klasyfikacji dokonanej przez dostawcę.

Do oznaczania towarów często wykorzystuje się etykiety z kodami kreskowymi. Wydruk etykiet na etykieciarkach jest w pełni zautomatyzowany i może się odbywać natychmiast po zarejestrowaniu ważenia. Etykiety mogą dotyczyć pojedynczych porcji towaru jak również opakowań zbiorczych. W programie HPS Tytan można zdefiniować dowolnie dużo wzorów etykiet. Na etykiecie można umieszczać dowolne informacje, w tym takie jak: nazwa towaru, skład surowcowy, warunki przechowywania, data produkcji, termin przydatności, numer partii, cena, dowolny kod kreskowy, itd.

Czytniki kodów kreskowych zapewniają maksymalną szybkość rejestracji danych oraz zmniejszają do minimum możliwość wystąpienia pomyłek. Czytnik kodów kreskowych może współpracować z terminalem wagowym i być do niego podłączony za pomocą kabla lub współpracować bezprzewodowo, zapewniając tym samym większą swobodę pracy. Program HPS Tytan obsługuje też mobilne komputery z czytnikami kodów kreskowych np. firmy Zebra. Tego typu urządzenia są niezastąpione m.in. podczas realizacji zamówień dla klientów w magazynie ekspedycyjnym.

Ubój

Program HPS Tytan obsługuje zarówno ubój bydła jak i trzody. W przypadku bydła możliwe jest rejestrowanie danych z paszportów indywidualnie dla każdej ubijanej sztuki. W przypadku trzody stosuje się partiowanie, najczęściej z dokładnością do pojedynczego dostawcy. Niezależnie od partiowania, każda ubita sztuka otrzymuje swój unikalny numer, dzięki czemu można wykonywać szczegółowe analizy na dalszych etapach produkcji.

Na etapie uboju wykonywana jest klasyfikacja jakości surowca. Może ona być dokonywana przez wykwalifikowanego pracownika na podstawie oceny wizualnej (bydło) lub też automatycznie na podstawie pomiarów mięsności (trzoda). Klasyfikacja w połączeniu z pomiarami wagi bitej ciepłej jest podstawą do rozliczenia z dostawcą. Program zapewnia możliwość utworzenia szczegółowych raportów poubojowych, wyceny uzyskanego surowca oraz utworzenia faktur dla rolników ryczałtowych. Wycena może obejmować np. dodatki za kontraktację. Ponieważ dane napływające z produkcji są w czasie rzeczywistym dostępne w pozostałych modułach programu, to rozliczenie z dostawcą może być wykonane natychmiast po ubiciu i dokonaniu klasyfikacji jego ostatniej sztuki.

Wychładzalnia

Na etapie wychładzania dochodzi od ubytku masy surowca. Dzięki wykorzystaniu programu HPS Tytan użytkownik ma możliwość analizy tych ubytków z dokładnością do pojedynczej sztuki lub w podziale na partie powiązane z dostawcami. Umożliwia to łatwą ocenę jakości surowca pochodzącego od różnych dostawców oraz weryfikację poprawności parametrów wychładzania.

Dysponując tak dokładnymi danymi użytkownik może świadomie podejmować decyzje dotyczące np. pracy zakładu w soboty lub niedziele, gdyż łatwo może ustalić z jakimi stratami wiąże się dłuższe niż konieczne przechowywanie surowca w wychładzalni.

Rozbiór

Rozbiór to jeden z ważniejszych wydziałów przedsiębiorstwa. Dzięki analizie wsadów i uzysków program HPS Tytan dostarcza użytkownikom informacji na temat faktycznej wydajności rozbioru i daje możliwość porównania uzyskanych wyników do założonych norm rozbiorowych. Powyższą analizę można przeprowadzić bez względu na to, na jakim etapie zakończono rozbiór niektórych elementów, czyli w trakcie danej partii rozbiorowej można np. z części półtusz wykroić schab z kością, a z części schab bez kości.

Unikalną cechą programu HPS Tytan jest możliwość wyznaczenia cen jednostkowych dla uzyskanych elementów. Użytkownik może również przeprowadzać symulacje zmiany cen, czyli np. podaje, że karkówkę chciałby sprzedawać 0,50 zł poniżej wyliczonej ceny i program automatycznie koryguje ceny pozostałych elementów, aby produkcja nadal była opłacalna.

Przetwórstwo

W zależności od profilu danego przedsiębiorstwa przetwórstwo może obejmować różne wydziały. W typowym zakładzie produkującym np. wędliny będą to peklownia, mielenie mięsa, nadziewanie kiełbas, wędzarnia, chłodnia do schładzania wyrobów po wędzeniu, paczkowalnia.

Zastosowanie odpowiedniego sposobu partiowania pozwala użytkownikom na przeprowadzenie precyzyjnej analizy całego procesu produkcyjnego pokazując przyrosty i ubytki masy na każdym z etapów produkcji oraz łącznie dla całego procesu dotyczącego konkretnego wyrobu. Dzięki temu łatwo jest wyłapać wszelkie nieprawidłowości, np. niewłaściwy czas czy temperaturę wędzenia.

Konfekcjonowanie

Ostatni etap produkcji to najczęściej pakowanie towaru, zarówno w opakowania jednostkowe, jak i zbiorcze, takie jak kartony czy palety. Każde opakowanie należy odpowiednio zaetykietować. Program HPS Tytan daje możliwość zdefiniowania dowolnie wielu wzorów etykiet. Dzięki temu wydruk można dostosować do rozmiaru i kształtu etykiety, a także do indywidualnych wymagań odbiorców. W przypadku opakowań stałowagowych program zapewnia kontrolę założonej wagi ze wskazaną tolerancją i nie zezwoli na etykietowanie, gdy paczka odbiega od standardu.

Na szczególną uwagę zasługują możliwości programu w zakresie dostosowywania etykiety do wymagań odbiorcy. Program może m.in. drukować:

  • nazwy towarów inne niż wykorzystywane normalnie w zakładzie, w szczególności w języku obcym,
  • kody kreskowe dostosowane do wymagań odbiorcy,
  • ceny sprzedaży detalicznej wykorzystywane przez odbiorcę w jego sklepach.

Wystąpił nieobsługiwany błąd. Wczytaj ponownie 🗙